Οι εγγραφές αρχίζουν 1η Σεπτεμβρίου και διαρκούν όλο το έτος. Το διδακτικό έτος αρχίζει στις 15 Σεπτεμβρίου και τελειώνει στις 15 Ιουνίου. Η διδακτική ώρα είναι 60 λεπτά και αυξάνεται  ανάλογα με τις δραστηριότητες την Σχολής. Όταν έχουμε παράσταση γίνονται επιπλέον μαθήματα σε όλα τα τμήματα χωρίς επιβάρυνση και πολλές πρόβες στα μεγάλα τμήματα, για την προετοιμασία της παράστασης.

Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 2016/679).
Από τις 25 Μαΐου 2018 τίθεται υποχρεωτικά σε εφαρμογή και στην χώρα μας ο Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 2016/679). Στις διατάξεις που προβλέπονται οι διαδικασίες διαχείρισης, επεξεργασίας και φύλαξης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε μαζί σας ενημερώσεις για το πρόγραμμα και τις δράσεις της Σχολής μας.